Tòa nhà BIDV tower – 194 Trần Quang Khải – Hà Nội
Tòa nhà BIDV tower – 194 Trần Quang Khải – Hà Nội Tòa nhà BIDV tower một trong những tòa nhà được đánh giá là nơi thiên thời địa lợi cho việc kinh doanh, BIDV tower được thiêt kế với phong cách hiện đại, bắt kịp nhanh với xu hướng thiết kế của thê giới, sự chuyên nghiệp trong quản lý, với thời gian thuê linh hoạt tòa nhà BIDV là sự …
Cho thuê đặt biển quảng cáo tại tòa nhà BIDV, Trần Quang Khải, Hà Nội
Tòa nhà BIDV Tower – 194 Trần Quang Khải – Hà Nội. Tòa nhà BIDV tower một trong những tòa nhà được đánh giá là nơi thiên thời địa lợi cho việc kinh doanh, BIDV tower được thiết kế với phong cách hiện đại, bắt kịp nhanh với xu hướng thiết kế của thế giới, sự chuyên nghiệp trong quản lý, với thời gian thuê linh hoạt tòa nhà BIDV …